• Fysieke winkel in Lisse
 • Openingstijden di t/m vr 12:00 - 17:30 uur za 10:00 - 17:00 uur.
 • GRATIS verzending vanaf € 65,-

4.9


  Privacy Policy

  Privacy Policy

  Versie 0.1
  Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 juli 2018

   

  Woof & Barker B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

  In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Woof & Barker B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  -        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

  -        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  -        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  -        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  -        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  -        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Woof & Barker B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina of via het contact formulier.

  Verwerking van persoonsgegevens van klanten

  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Woof & Barker B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  -        Administratieve doeleinden;

  -        Communicatie over de opdracht en/of order;

  -        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht en/of order.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  -        De overeengekomen opdracht;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woof & Barker B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  -        Voornaam;

  -        Tussenvoegsel;

  -        Achternaam;

  -        Adres;

  -        Postcode;

  -        Plaats;

  -        Land;

  -        (Zakelijk) Telefoonnummer;

  -        (Zakelijk) E-mailadres;

  Uw persoonsgegevens worden door Woof & Barker B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en). We houden de volgende termijnen aan, waarna we uw gegevens verwijderen:

  -        Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar.

  -        In onze financiële administratie bewaren we uw gegevens gedurende 7 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

  Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Woof & Barker B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  -        Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  -        Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woof & Barker B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  -        Voornaam;

  -        Tussenvoegsel;

  -        Achternaam;

  -        E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door Woof & Barker B.V.  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  -        Gedurende de periode dat men aangemeld is.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  -        Het ondersteunen bij de levering van onze digitale diensten zoals hosting, onderhoud, e-mail en ontwikkeling van onze website; Lightspeed, TransIp.

  -        Het verzorgen van de (financiële) administratie; Administratiekantoor Punctueel.

  -        Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten en incassobureaus; Mollie, AfterPay, Rabobank.

  -        Het verzorgen van de verzending van opdrachten/orders; SendCloud, PostNL.

  -        Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; MailChimp.

  -        Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes.

  -        Het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews.

  -        Het ondersteunen van onze klantenservice.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Cookies
  Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

  Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

  Doeleinden

  We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

  Cookies uitzetten

  De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Woof & Barker B.V.  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  -        Alle personen die namens Woof & Barker B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  -        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  -        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

  -        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  -        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

  -        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Aanpassen/uitschrijven communicatie

  Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact opnemen met Woof & Barker. Zie onderstaande contactgegevens.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  Woof & Barker B.V.

  Koninginneweg 4

  2161ZP Lisse

  Telnr: +31 641020240

   

   

   

   

   

   

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »